מלכיאל יגודייב, משה נחום

משרד רואי חשבון

 • כאן ריכזנו את הטפסים השימושיים שכמעט כל עסק מתישהו נדרש להם

 • מס הכנסה

  • טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור ( טופס – 2542 )

              tofes_-_2542.pdf

   

  • בקשה לביטול / הקטנה מקדמות (טופס - 2216 א)

              tofes_-_2216.pdf

   

  • אישור תושבות ( טופס – 1312 א' )

             tofes_-_1312.pdf

   

  • טופס 101, (ממולא ע"י עובד)

             tofes_-_101.pdf

   

  • הצהרת הון, דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום XX20 ( טופס – 1219 )

             tofes_-_1219.pdf

   

  • בקשה לפטור ממס הכנסה לנכה ( טופס – 1516 )

             tofes_-_1516.pdf

   

  • בקשה להקלה במס לאלו שסיימו תואר אקדמי ( טופס – 119 )

             tofes_-_119.pdf 

   

  • תעודה רפואית להקלה במס הכנסה ( טופס – 127 )

             tofes_-_127.pdf

   

  • פתיחת תיק לעצמאים ( טופס – 5329 )

             tofes_-_5329.pdf

   

  • פתיחת תיק לחברה ( טופס – 4436 )

             tofes_-_4436.pdf

 • מע"מ

  • פתיחת תיק במע"מ ( טופס – 821 )

             tofes_-_821.pdf

   

  • טופס סגירת תיק במע"מ ( טופס – 18 )

             tofes_-_821.pdf

   

 • ביטוח לאומי

  • פתיחת תיק בביטוח לאומי ( טופס – 6101 )

   tofes_-_6101.pdf

   

  • הוראת קבע לתשלום דמי ביטוח בכרטי אשראי

   tofes_6124.pdf

   

  • הוראת חיוב לתשלום ביטח לאומי עובדים (טופס – 6978 )

   tofes_-_6978.pdf

   

  • שינוי מקדמות ביטוח לאומי ( טופס – 672 )

  tofes_-_672.pdf

   

BizMakeBiz פותח ע"י